top of page

Eternal Optimist Pod Group

Public·32 members

Electrotehnica Pentru Incepatori Pdf Download !!HOT!!


Deoarece unele din aceste manuale fac implicit apologia epocii în care au fost create, este posibil că ele au fost interzise în România prin Articolul 166 al codurilor penale din perioada 1992-2009. Revizia codului penal din primăvara anului 2009, sub recomandarea Uniunii Europeene, abrogă această limitare a libertăţii de exprimare şi permite din nou distribuţia în România a tuturor acestor cărţi. Ca orice alt sit Internet, acest sit nu este veşnic. Vă încurajăm să vă faceţi copiile voastre proprii (cu programul "wget --mirror --page-requisites -E manualul.info") pentru materialele publice făcute disponibile aici. Lista manualelor care ne lipsesc, listate în roșu aprins: Atelier Practic ATP clase 5-8, Muzica VIII, Franceza VI-VIII, Germană III-IV și VI și VIII, Istoria XII, Filozofia XII, Literatura Universală XII 198x (şi poate că şi altele pe care nu le-am observat). Cititori apelează și pentru ediții speciale: Optica XI 1959, Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV de Ana Motora Ionescu (1978). Marcate în gri găsiți unele titluri care au fost deocamdată găsite numai în ediții postdecembriste, dar fără schimbări semnificative aduse versiunilor predecembriste. În portocaliu găsiți unele manuale deocamdată disponibile numai parțial (din diverse motive). Noutăți: Franceza anii I-V(clasele 2-8) scanat de Alexandra, Psihologie X, Germana anul III scanat de Gabriela, Geometrie clasa VII 1976 Hollinger, scanata de Bogdan, (August 2019): Receptoare Radio (XII-XIII), Masurari Electrice si electronice (X), Instalatii electrice in constructii (XII), Electrotehnica XI-XII Matematici I-XII Clasa a I-a Abecedarul, clasa I-a, 1982 (1980, pdf: 1965) Matematică, clasa I-a, 1988 (1959, 1980, 1991) Limba Română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale - Vocabular român-maghiar, clasa a I-a, 1997Îndrumarul învățătorului la matematică clasa a I-a, 1981 cu manualul din 1980 Cătălin (igienă), 1979 Clasa a II-a Matematică, clasa II-a, 1989 (pdf: Matematica II 1981 (56MB), pdf: Matematică Îndrumarul Învățătorului, clasa II-a, 1981 /v2) Limba Română, clasa a II-a, 1989 (1983) Limba Română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale - Vocabular român-german, clasa a II-a, 1996 Limba Franceza, clasa a II-a, an I, pdf: 1978(a2-a,an I) Clasa a III-a Matematică, clasa III-a, 1987 (pdf: Matematică Îndrumarul Învățătorului, clasa III-a, 1981) Citire, clasa a III-a, 1982 Cunoştinţe despre Natură, clasa a III-IV-a, 1985 (pdf: clasa a III-a 1975) Gramatică şi Compunere, clasa a III-a, 1989 (1981) Geografie, clasa a III-a, 1986 Muzică, clasa a III-a şi a IV-a, 1987 (1976, 1983) Muzică, clasa a III-a, 1990 pdf: Gospodărie, clasa a II-a, 1929 pdf: Limba Franceza clasa a III-a (an II), 1976, experimental Clasa a IV-a Matematică, clasa IV-a, 1985 (1991 (elaborat 1981), 1997 (continut indisponibil))Citire, clasa a IV-a, 1987 (pdf: 1986, pdf: 1983) Gramatică şi Compunere, clasa a IV-a, 1986 (1981) Limba Română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale - Vocabular român-maghiar, clasa a IV-a, 1997 Geografia RSR, clasa a IV-a, 1989 (1983) (1990) Istoria Patriei, clasa a IV-a, 1986 (1971) Istoria Românilor, clasa a IV-a, 1997 (1986) Muzică, clasa a III-a şi a IV-a, 1987 (1976, 1983) pdf: Limba Franceza, clasa a IV-a, 1975 Clasa a V-a Matematică, clasa a V-a, 1989 Limba Română, clasa a V-a, 1993Gramatică, clasa a V-a, 1960 Istoria Universală Antică şi Medievală, clasa a V-a, 1991 Botanica, clasa a V-a, 1986 (1992) Geografie (Earth), clasa a V-a, 1976 Limba Franceză, anul I, 1985 (1978(a5-a,an IV),1981,1990), (scribd) Limba Engleză, anul I, 1989 Limba Germană, anul I, 1987Muzică, clasa a V-a și a VI-a, 1987Atelier Practic (ATP), clasele a V-a, VI-, VII, VIII-a 1989 Clasa a VI-a Matematică - Geometrie, clasa a VI-a,1989 (1986) Matematică - Algebră, clasa a VI-a, 1989 Fizică (studiu general), clasa a VI-a, 1988 (1977, 1997) Geografie (Africa, Oceania, Australia, America), clasa a VI-a, 1988 Desen Tehnic, Noțiuni introductive, clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a (1990 (1980)) Istoria, clasa a VI-a, 1983 Zoologie, clasa a VI-a, 1986 (1961), (1991) Muzică, clasa a VI-a, 1982 Limba Franceză, anul II, 1985 (pdf: 1978(a2-a,an I)) Limba Engleză, anul II, 1989 Limba Română, clasa a VI-a, 1984 Limba germană, anul II, clasa a VI-a, 1993 Clasa a VII-a Matematică - Geometrie, clasa a VII-a, 1981 (1995 conține capitolul "Cercul" care în 1981 se preda în clasa a VI-a)Geometrie, VII-a, 1989 (sau versiunea 1976 Hollinger) Matematică - Algebră, clasa a VII-a, 1988 (1980), 1962 (1994) Fizică (mecanica, termica), clasa a VII-a, 1988 (1998) Chimie, clasa a VII-a, 1974-1993Constituţia, clasa a VII-a, 1989 (Constituţia, 1980) Istoria Universală Modernă şi Contemporană, clasa a VII-a, 1985 (1989) Geografie (Europa si Asia), clasa a VII-a, 1986Agricultura, clasa a VII-a, 1984 Anatomia, fiziologia şi igiena omului, clasa a VII-a, 1989 (1977/1974) Limba Franceză, anii III-IV, 1989 (1975,1971)Limba Engleză, anul III-IV, 1984Muzica, clasa a VII-a, 1988 Limba Română, clasa a VII-a, 1989Limba Germana anul III (manual stil pre-1989, desi din anul 2000- nu mentioneaza anul primei editii dinainte de 1989) Gramatică, clasa a VII-a, 1988 Pregătire Pentru Apărarea Patriei, 1978 Clasa a VIII-a Matematică - Geometrie, clasa a VIII-a, 1983 (1998 incomplet și altfel strict identic cu manualul din 1983) Matematică - Algebră, clasa a VIII-a, 1986, 1990 (1983) Fizică (electromagnetică, optica geometrică), clasa a VIII-a,1987 Chimie, clasa a VIII-a, 1982 Limba Română -- Lecturi Literare, clasa a VIII-a, 1987 Limba Română - Gramatică, clasa a VIII-a, 1984 Istoria Antică şi Medie a României, clasa a VIII-a, 1984 Geografia Republicii Socialiste România, clasa a VIII-a, 1986 Limba Latină, clasa a VIII-a, 1986 Limba Franceză, anul IV, 1990 pdf: Limba Franceza, clasa a IV-a, 1975 (1980/1972)Limba Engleză, anul III-IV, 1984 Muzica, clasa a VIII-a, 1989 Clasa a IX-a Matematică: Algebră, clasa a IX-a, 1988 (1978) (1996, pdf: 1996 local) Matematică: Geometrie si trigonometrie, clasa a IX-a, 1988, 1987; 1980 Fizică: Mecanica, clasa a IX-a, 1988 Chimie (anorganică), clasa a IX-a, 1989 Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a IX-a, 1987 Limba şi Literatura Română, clasa a IX-a, 1988 (formarea limbii române, conţine textul "Deşteaptă-te Române") Istoria modernă a României, clasa a IX-a, 1988 Biologie (botanică), clasa a IX-a, 1988 Botanica, clasa a IX-a, 1967 Geografie Fizică Generală şi Geologie, clasa a IX-a, 1988Desen Tehnic, clasa a IX-a, 1982 Studiul Materialelor Electrotehnice (licee de electrotehnică, mate-fizică, aero, filo-ist, isto-geo, mate-electro), clasa a IX-a, 1988 Tehnologia Lucrărilor Electrotehnice (licee de electrotehnică, mate-fizică, aero, filolo-ist, isto-geo, mate-electro), clasa a IX-a, 1988 Utilajul şi Tehnologia Lucrărilor Mecanice (licee industriale, mate-fiz, şi filologie-istorie), partea a II-a, clasele a IX-a şi a X-a, 1980 Tehnologie Chimică (licee de chimie industrială), clasa a IX-a, 1989 Operaţii şi Utilaje în Industria Chimică (licee de chimie industrială), clasa a IX-a, 1989 Protecţia Muncii (lic ind.), clasa a IX-a, 1992 Limba Franceză, anul V, 1988 (1983)Limba germană, anul I, 1980 Limba Germană, Clasa a IX-a, anul V, 1983 Limba Engleză, anul V, 1991 (1983) Clasa a X-a Matematică: Geometrie şi trigonometrie, clasa a X-a, 1989, 1988, 1979 (și pdf: 1977; 1976 de Marius Stoka & Eugen Mărgăritescu) Matematică: Algebră, clasa a X-a, 1989 (1979) (1995, pdf: 1995 local) Fizică: Fenomene Termice, Electrice şi Magnetice, clasa a X-a, 1989 (1978, 1979) Chimie (organică), clasa a X-a, 1991 Logica, clasa a X-a, 1990 Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a X-a, 1984 Limba şi Literatura Română (compuneri literare, literatura interbelică), clasa a X-a, 1981 Istoria Contemporană a României, clasa a X-a, 1983 Geografia Economică şi a Populaţiei, clasa a X-a, 1985Biologie, clasa a X-a, 199x (1974) Desen Tehnic, clasa a X-a, 1989 Electrotehnica, clasa a X-a, 1983 Mecanica (lic. indust. mecanică), clasa a X-a, 1989 Rezistenţa Materialelor şi Organe de Maşini (lic. industriale, agroindustriale şi silvice, mate-fiz, de ştiinţe ale nat şi filolo-istorie), clasele a X-a şi a XI-a, 1989Măsurări electrice și electronice, clasa a X-a, XI-a, a XII-a; 1991 (1982); 1975 (de Radu Dordea)Materiale de Construcții și Instalații, clasa a X-a; 1982 (1979, lic. industriale cu profil de construcții)Tehnologia Lucrărilor de Construcții și Instalații, clasa a X-a; 1983 (1980, lic. industriale cu profil de construcții)Desen de Construcții și Instalații, clasa a X-a; 1982 (1980, lic. industriale cu profil de construcții) Limba Franceză, anul VI, 198? Limba Engleză, anul VI, 1985 Psihologie, clasa a X-a, 1995 (prima editie 1976) Clasa a XI-a Matematică: Geometrie analitică, clasa a XI-a, 1985 (1974, pdf: 1991) Matematică: Geometrie analitică, clasa a XI-a, 1976 Matematică: Elemente de algebră superioară (permutări, matrice, rang), clasa a XI-a, 1987 1991 (1980) (1995, pdf: 1995 local) Matematică: Elemente de analiză matematică, clasa a XI-a, 1989 (1980,1982), and 1976 (1995, pdf: 1995 local) Fizică (Curent Alternativ, Unde, Optică, Relativitate), clasa a XI-a, 1990 (1981); 1980 Prelucrarea Datelor Experimentale în Fizică, clasele a XI-a şi a XII-a, 1986 (1980) Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a XI-a, 1989 (1987) Limba şi Literatura Română, clasa a IX-a, 1983 (literatura veche: mituri, autori ante-belici în context universal) Chimie (catalizatori), clasa a XI-a, 1990 Biologie (Anatomia), clasa a XI-a, 1987 (1982)Economie politică. Politica economică a Partidului Comunist Român, clasa a XI-a, 1981 Istoria: Probleme Fundamentale ale Istoriei Lumii Antice şi Medievale, clasa a XI-a, 1989 (1985) Geografia Mediului Înconjurător, clasa a XI-a, 1989 Utilajul şi tehnologia finisării produselor textile, clasa a XI-a, 1989 Utilajul și Tehnologia Construcțiilor Mecanice, clasa a XI-a; 1988 (licee industriale și de matematică fizică cu profil de mecanică) Organe de maşini, anul III (clasa a XI-a) şi şcoli de maiştri, 1973 Organe de maşini, anul III (clasa a XI-a) şi şcoli de maiştri, 1973Construcția și Vitalitatea Navei, clasa XI-XII, 198?Instalații De Încălzire Centrală Și Ventilare, clasa XI, 1985 (lic industriale cu profil de construcții, meserii, și școli profesionale) Drumuri Forestiere, clasa a XI-a, 1982 Mecanisme (lic ind. mate-fiz şi şcoli profesionale), clasa a XI-a, 1988 Electrotehnica (lic ind. electrotehnică şi şcoli profesionale), clasele a XI-a şi a XII-a, 1983Instalații Tehnico-Sanitare Și De Gaze, clasa a XI-a, 1985 Limba Franceză, anul VII, 1988 Limba Engleză, Clasa a XI-a, anul VII, 1985 (1984/1993)Limba Germană, Clasa a XI-a, anul VII, 1984Instalații Electromecanice, Clasa a XI-a, 1989 Clasa a XII-a si a XIII-a Matematică: Algebră (Grupuri, Inele, Polinoame, Vectori), clasa a XII-a, 1989, 1981 (1979,1980) Matematică: Algebră (Grupuri, Inele, Polinoame, Vectori), clasa a XII-a, 1991 (1982) (1995, pdf: 1995 local) Elemente de algebră superioară (Polinoame, Ecuaţii, Grupuri şi Inele), clasa a XII-a, 1977 (1969) Matematică: Analiză, clasa a XII-a, 1990 (1978, Bun de tipar 1989) (1996, pdf: 1996 local) Matematică: Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică, clasa a XII-a, 1988 (1979) (1982) Fizică (Atomică), clasa a XII-a, 1986 (1981); 1979 Chimie (organică avansată, tehnologie), clasa a XII-a, 1987 Limba şi Literatura Română (literatura perioadei comuniste), clasa a XII-a, 1977 Geografia Republicii Socialiste România, clasa a XII-a, 1981 Matematica aplicată în Tehnica de Calcul, clasa a XII-a, 1982Biologie (Genetica), clasa a XII-a, 1982Utilajul și Tehnologia Prelucrarea Prin Așchiere 1989Instalatii Electrice Industriale: Întreținere și Reparații, clasa a XII-a, 1989Instalații Tehnico-Sanitare Și De Gaze, clasa a XII-a, 1989Aparate și Metode de Măsurat și Control: 1969Receptoare Radio (de Antonescu/Barbu/Ciulin/Teodorescu): 1977Instalatii electrice in constructii; pt. licee de specialitate (de Ionescu Ion, Ianuș Petre): 1969Electrotehnica XI, XII; licee industriale cu profil de electrotehnica si scoli profesionale (de Andrei Tugulea, Mihai Vasiliu, Gheorghe Fratiloiu, Emanoil Cocoș): 1981Aparate Electrice și Automatizări: XII-a, 1986 Astronomia, clasa a XII-a, 1991 (1965) Limba Franceză, anul VIII, 1988 Limba Engleză, anul XII, 1991 (1978)Limba Germană, anul IV, clasa a XII-a, 1980 (și pdf: pt. limba maghiară) General Manualul muncitorului electronist (de Ristea/Constantinescu/Vasile/Tetcu): 1980 Automobilul: Constructie, Functionare, Depanare, Ed. Tehnica 1986, de D. Cristescu si V. Raducu Manualul Bijutierului, 1979 (pentru școli profesionale) Tabele si formule matematice, E. Rogai ori pdf: RogaiLucrețiu Pătrășcanu: "Scrieri, Articole, Cuvîntări 1944-1947" și Cursul său de economie Teoretică de la facultatea de drept din București Ghidul Pionierului, 1985 Revista Racheta, 197x Revista Lumea 1984, nr 48, 22 Noiembrie, at 13-lea congres, (Reales la al XIII-lea congres) Jocuri şi Probleme Distractive, 1965 (găsite pe scribd) Cerc de electronică la Casele Pionierilor, 1975-1985 Manuscrise de poezii anonime religioase care circulau pina in 1989 Direct Democracy P2P var theName = 'info', theDomain = 'manualul.info'; document.write( '' + 'contact' + '' ); manualul(înlocuiţi cu simbolul @ )manualul.info
electrotehnica pentru incepatori pdf download


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2u3KuD&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw31WH-hTKLZ5viUpTwjWn0j


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page